The (In)Validity of John Paul II’s Call to Marital Sanctity in the Face of Contemporary Individualism Cover Image

(Nie)Aktualność wezwania Jana Pawła II do świętości małżeńskiej wobec współczesnego indywidualizmu
The (In)Validity of John Paul II’s Call to Marital Sanctity in the Face of Contemporary Individualism

Author(s): Sławomir Tykarski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: John Paul II;marriage;individualism;holiness;sanctity

Summary/Abstract: W ostatnich kilku dekadach można zauważyć wzrost rozpadających się związków małżeńskich. Zapewne przyczyn takiego stanu jest wiele. Jedną z nich jest szerzenie się indywidualizmu, którego konsekwencje uderzają w małżeństwo. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie zagrożeń, które niesie kultura indywidualistyczna w wypełnianiu przez małżonków powołania do świętości. Są nimi na przykład: egoizm, hedonizm, konsumpcjonizm, utylitaryzm, permisywizm oraz szeroko pojęte nadużywanie wolności. Analiza poruszanego zagadnienia zostanie przeprowadzona z perspektywy nauczania papieża Jana Pawła II. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście współczesnych przemian kulturowych wezwanie do świętości małżeńskiej pozostaje jeszcze aktualne.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 47
  • Page Range: 67-81
  • Page Count: 15
  • Language: Polish