Reviews and Notices Cover Image
  • Price 4.50 €

Recenzje i przeglądy
Reviews and Notices

Author(s): Mariusz Chołody, Michał Friedrich, Karolina Bielenin-Lenczowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Jagoda Wierzejska, Monika Pawelec
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: PUBLIKACJE JĘZYKOZNAWCZE W ROKU 2007, Monika Pawelec WIELOKULTUROWE ŚRODOWISKO HISTORYCZNE LWOWAW XIX I XX WIEKU (CZĘŚĆ II), Arkadiusz Kołodziejczyk; WSPÓŁCZESNY POETA JEST MALARZEM, Jagoda Wierzejska; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE CZY RACZEJ FASADOWA DEMOKRACJA? O SŁOWNICTWIE SPOŁECZNO-POLITYCZNYM W POLSCE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW, Karolina Bielenin; WIELOJĘZYCZNA AWANGARDA– AWANGARDOWA WIELOJĘZYCZNOŚĆ, Michał Friedrich; MICKIEWICZ POD STRZECHAMI?, Mariusz Chołody

  • Issue Year: 418/2008
  • Issue No: 03
  • Page Range: 103-130
  • Page Count: 28
  • Language: Polish