Reviews and Notices Cover Image
  • Price 4.50 €

Recenzje i przeglądy
Reviews and Notices

Author(s): Georg Wurzer, Dorota Piekarska-Winkler, Krzysztof Sidorkiewicz, Izabella Rusinowa, Włodzimierz Pessel, Anna Boguska, Mateusz Osęka, Jagoda Wierzejska
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: Włodzimierz Pessel - Przegląd literatury socjologicznej Georg Wurzer - Chrześcijaństwo i totalitarne wyzwania XX wieku Mateusz Osęka - Historia oddziaływania apokalipsy Dorota Piekarska-Winkler - Na skrzyżowaniu kultur. Europejskie źródła kultury Rusi Kijowskiej Jagoda Wierzejska - Antynomie nowoczesności Anna Boguska - Odyseusza Doświadczyńskiego przypadki Izabella Rusinowa - Saga ulrichowsko-machlejdowska Krzysztof Sidorkiewicz - Polskie zbliżenia z librealizmem

  • Issue Year: 416/2008
  • Issue No: 01
  • Page Range: 131-165
  • Page Count: 35
  • Language: Polish