Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019, ss. 313 Cover Image

Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019, ss. 313
Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019, ss. 313

Author(s): Andrzej Łyda
Subject(s): Applied Linguistics, Sociolinguistics, Descriptive linguistics, Book-Review
Published by: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium
  • Issue Year: 4/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 276-283
  • Page Count: 8
  • Language: Polish