Włodzimierz K. Pessel, Red and Whites and White and Reds. Denmark, Poland, the North  –  Cultural  Neighborhood  Problems Cover Image

Włodzimierz K. Pessel, Czerwono-biali i Biało-Czerwoni. Dania, Polska, Północ – problemy sąsiedztwa kulturowego
Włodzimierz K. Pessel, Red and Whites and White and Reds. Denmark, Poland, the North – Cultural Neighborhood Problems

Author(s): Kazimierz Musiał
Subject(s): Culture and social structure , Book-Review
Published by: Uniwersytet Gdański
  • Issue Year: 24/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 187-194
  • Page Count: 8
  • Language: Polish