20 years have passed like a single day... Memories of the first editor in chief Cover Image

20 lat minęło jak jeden dzień… Ze wspomnień pierwszego redaktora naczelnego
20 years have passed like a single day... Memories of the first editor in chief

Author(s): Janusz Adamowski
Subject(s): Editorial
Published by: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 21/2020
  • Issue No: 4
  • Language: Polish