Reviews Cover Image
  • Price 4.90 €

Szemle
Reviews

Author(s): Katalin Teller, Édua Reményi, Zsolt Komáromy, Orsolya Papp-Zipernovszky, Gábor Bács, Péter Zákányi, Ágnes Hárs, Hanna Győri, Tibor Pintér, Márton Szilágyi
Subject(s): Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában Magyarország 1711 és 1848 között Ford. Zinner Judit. Balassi Kiadó, Bp., 2011. 289 old. Perényi Roland: A bűn nyomában A budapesti bűnözés társadalomtörténete, 1896–1914 Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány – L’Harmattan, Bp., 2012. 318 old. Szász Anna Lujza – Vajda Júlia: „Mindig van éhség” Pillanatképek Mauthausen felszabadulásáról ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2012. 87. old. Kőváry Zoltán: Kreativitás és személyiség A mélylélektani alkotáselméletektől a pszichobiográfiai kutatásig Oriold és társai, Bp., 2012. 442 old. Jan Assmann: A varázsfuvola Opera és misztérium Ford. Tatár Sándor. Atlantisz, Bp., 2012. 454 old. Pál József: 1790 Határ és szabadság az irodalomban Akadémiai Kiadó, Bp., 2012. 217 old. Wehner Tibor: Modern magyar szobrászat, 1945–2010 Corvina Kiadó, Bp., 2010. 364 old Eduardo Punset: A lélek az agyban van Európa, Bp., 2011. 426 old. Bevándorlók a magyar társadalom tükrében Méltóság, igazságosság és civil integráció Szerk. Göncz Borbála, Lengyel György és Tóth Lilla. Budapesti Corvinus Egyetem, Bp., 2012. 280 old., á. n. Huoranszki Ferenc: Freedom of the Will A Conditional Analysis Routledge, New York, 2010. 218 oldal.

  • Issue Year: 24/2012
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 285.314
  • Page Count: 30
  • Language: Hungarian