Current challenges in intimate partner violence research Cover Image

Aktuální výzvy zkoumání partnerského násilí
Current challenges in intimate partner violence research

Author(s): Jiří Buriánek
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Criminology
Published by: Česká kriminologická společnost
Keywords: violence; research;

Summary/Abstract: V pojetí domácího násilí (tak jak je chápáno v současném výzkumu i v terapeutických kontextech) je násilí samo o sobě spíše metaforickým pojmem. Zahrnuje různé jevy, jakými jsou moc, kontrola a manipulace. Takové vymezení je dostatečně široké, aby zahrnulo konkrétní formy trvalé kontroly, nátlaku, manipulace, ponižování, dokonce včetně násilí takříkajíc skrytého, symbolického. Násilí na mužích může být méně zřetelné kvůli nedostatku "zjevné" převahy ze strany pachatele. Na druhou stranu může do vztahu vstupovat mocný potenciál manipulace nebo síly spíše symbolické povahy. Proto se mohou role pachatele a oběti střídat.

  • Issue Year: 5/2020
  • Issue No: 2 (Spec.)
  • Page Range: 1-9
  • Page Count: 9
  • Language: Czech