LAND REGISTRY REFORM IN THE REPUBLIC OF SRPSKA AND ITS CONSEQUENCES Cover Image

ZEMLJIŠNOKNJIŽNA REFORMA U REPUBLICI SRPSKOJ I NJENE POSLJEDICE
LAND REGISTRY REFORM IN THE REPUBLIC OF SRPSKA AND ITS CONSEQUENCES

Author(s): Faruk Đozić
Subject(s): History of Law, Constitutional Law, Civil Law, Military history, Transformation Period (1990 - 2010), Migration Studies
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: land registry reform; land registry; cadastre; real estate cadastre; ownership; the state property; Republic of Srpska;

Summary/Abstract: Zakonom o premjeru i katastru u entitetu Republika Srpska uvedenje sistem evidentiranja nekretnina i prava na njima kroz tzv. Jedinstvenu evidenciju nekretnina. Historijski gledano, sistem jedinstvene evidencije nekretnina nije novina u našem pravnom podneblju. Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske iz 2011. godine predstavlja kontinuitet u namjeri entitetskog zakonodavca da nastavi sa pravnim naslijeđem bivše SFRJ i zakonska rješenja iz oblasti zemljišno-knjižnog prava u entitetu Republika Srpska približi sa zakonskim rješenjima Republike Srbije kao pravnom sljedniku SFRJ. Rješenje, predviđeno zakonom, da teret uspostavljanja katastra nekretnina i vođenja evidencije o pravima na njima ustupi organu uprave ostavlja mogućnost i za zloupotrebu, posebno u pogledu imovinskih prava povratnika, izbjeglih i raseljenih lica koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti da aktivno učestvuju u postupku uspostave jedinstvene evidencije nekretnina. Ograničavajući pravo na sudsko odlučivanje o pravima na nekretninama u postupku uspostavljanja jedinstvenog katastra nekretnina suprotno je međunarodnim normama o pravu na imovinu kao nepovredivom ljudskom pravu. Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske zapravo predstavlja nastavak realizacije ciljeva Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine i da pravno zaokruži proces etničkog čišćenja nesrba i genocida nad Bošnjacima.

  • Issue Year: 9/2020
  • Issue No: 9
  • Page Range: 207-219
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian