CRIME – NEGATION OF HUMAN DIGNITY Cover Image

ZLOČIN - NEGACIJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA
CRIME – NEGATION OF HUMAN DIGNITY

Author(s): Ermin Kuka, Almir Grabovica
Subject(s): Military history, Criminology, Studies in violence and power, Nationalism Studies, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: crime; Bosniaks; Nikola Jorgić; Milan Lukić; Goran Jelisić; genocide;

Summary/Abstract: Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992-1995. godine, počinjeni su brojni, masovni i pojedinačni, zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i zločin genocida u svim okupiranim mjestima i gradovima pod opsadom. Izvršenju zločina prethodile su detaljno i sistemski organizirane i planirane aktivnosti, a sve s ciljem stvaranja etnički čistih srpskih teritorija i implementiranja ideje stvaranja tzv. Velike Srbije. U provođenju zločina nad Bošnjacima učestvovao je veliki broj zločinaca. Međutim, u izvršenju zločina su se pojedinci izdvajali od ostalih. Izdvajali su se po načinu, metodama, tehnikama, monstruoznosti počinjenih zločina, a koje su počinili bilo sami bilo uz podršku svojih pratilaca i pomagača. Po tome su se posebno isticali Nikola Jorgić u Doboju, Milan Lukić u Višegradu i Goran Jelisić u Brčkom. Analizom njihovih (ne)djela izločina koje su počinili, pokazat će se sva okrutnost, monstruoznost i nečovječnost njihova postupanja prema žrtvama. Analiza će se uraditi kroz prizmu utjecaja tri faktora: ideologije, prostorne distance i sadizma. U tom kontekstu, za potrebe istraživanja će posebno biti korištene metod analize (sadržaja) dokumenata, komparativna metoda i metoda studije slučaja (case study). Može se zaključiti kako je obrazac izvršenja zločina koji su oni primjenjivali, iako nisu bili međusobno vezani niti su međusobno sarađivali, bio identičan.

  • Issue Year: 9/2020
  • Issue No: 9
  • Page Range: 35-53
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian