Review Cover Image

Kamyk z procy Dawida. Jak czytać Pismo Święte? Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawia Tomasz Rowiński, Kraków: Wydawnictwo „M” 2018, ss. 255
Review

Author(s): Jarosław Ćwikła
Subject(s): Theology and Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
  • Issue Year: 29/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 181-183
  • Page Count: 3
  • Language: Polish