Comparative Foreign Policy Analysis from the Perspective of Scientific Evolution History: Studies of the
  • Price 1.00 €

Bilimsel Gelişme Tarihi Açısından Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi: “Birinci Nesil” Çalışmalar
Comparative Foreign Policy Analysis from the Perspective of Scientific Evolution History: Studies of the "First Generation" Analysts

Author(s): Ömer Göksel İşyar
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Karşılaştırmalı Dış Politika; Dış Politika Analizi; Dış Politika Modelleri; Bilimsel Gelişme Tarihi; Davranışsalcılık

Summary/Abstract: Makalemiz, uluslararası ilişkiler alanına bağlı bir disiplin olarak karşılaştırmalı dış politikanın altyapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, konuyla ilgili ilk nesil analizcilerin geliştirdikleri temel metotlar, bilim teorisinin başlıca açıklama yöntemleri olan teleolojik-motivasyonel ve mekanik-fonksiyonel yaklaşımlar, modeller ve tipolojiler bilimsel gelişme tarihi perspektifinden ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, ampirik araştırma çerçevelerinin geliştirilmesi ve karşılaştırmalı metodun dış politika alanına tatbik edilmesi ile ilgili bazı sorunlar tartışılmıştır. 1950’ler-80’ler arası dönemin ilk nesil dış politik analizcilerinin büyük kısmının, karşılaştırmalı dış politika analizleri yaptıkları görülmektedir. Bu disiplinin temsilci-leri, dış politikayı belirleyen içsel ve dışsal faktörler arasında yakın ilişkilerin olduğu konusunda da hemfikir olmuşlardır.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 18
  • Page Range: 1-38
  • Page Count: 38
  • Language: Turkish