Selected works by employees of the Department of Early School Education and Media Pedagogy, University of Silesia in Katowice, published in the years 1979-2018, and a list of journals in which their articles were published Cover Image

Wybrane prace zwarte pracowników Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opublikowane w latach 1979–2018 oraz wykaz czasopism, w których wydrukowano ich artykuły
Selected works by employees of the Department of Early School Education and Media Pedagogy, University of Silesia in Katowice, published in the years 1979-2018, and a list of journals in which their articles were published

Author(s): Marcin Musioł, Anna Watoła, Stanisław Juszczyk
Subject(s): Bibliography, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Department of Early School Education and Media Pedagogy; University of Silesia in Katowice;
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: Sp. Issue
  • Page Range: 215-228
  • Page Count: 14
  • Language: Polish