Mediation, Emotional Intelligence and NVC - Finding Solutions Cover Image

Mediacja, inteligencja emocjonalna i NVC – w poszukiwaniu rozwiązań
Mediation, Emotional Intelligence and NVC - Finding Solutions

Author(s): Sylvia Maciaszczyk
Subject(s): Foreign languages learning
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Summary/Abstract: Artykuł omawia mediację rozumianą jako zestaw umiejętności zawartych w Common European Framework of Reference for Languages – Companion Volume with the New Descriptors. Celem podjętych rozważań jest przyjrzenie się sposobom rozwijania umiejętności mediacji zarówno u nauczyciela, jak i u ucznia z wykorzystaniem modelu Nonviolent Communictation (NVC), czyli metody porozumienia bez przemocy.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 23-26
  • Page Count: 4
  • Language: Polish