Several Peculiarities of the 19th and 20th Centuries Catholic Religious Song Lyrics Cover Image

Keli XIX–XX amžiaus katalikiškų giesmių tekstų ypatumai
Several Peculiarities of the 19th and 20th Centuries Catholic Religious Song Lyrics

Author(s): Žaneta Markevičiene
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: giesmės tekstas; anonimiškumas; tekstų nestabilumas; giesmių trumpinimas; archaizmas; tarmybė; religious song lyrics; anonymity; text instability; abbreviation of religious songs; archaism; vernacularism

Summary/Abstract: Straipsnyje nagrinėjami keli XIX–XX amžiaus katalikiškų giesmių kalbos, redagavimo ir publikavimo ypatumai: nemažos giesmių dalies anonimiškumas, jo priežastys, tekstų nestabilumas dėl daugkartinio redagavimo (kinta net lietuvių literatūros klasikų sukurti tekstai), giesmių trumpinimas. Svarstoma, ką laikyti giesmės autoriumi, kai pirminis tekstas po kelių leidimų pakinta beveik neatpažįstamai. Trumpai aptariamos archajinės ir tarminės giesmių kalbos ypatybės. The article analyses several aspects of Catholic religious song lyrics of the 19th and 20th centuries from the view- point of language, editing and publication: anonymity of some songs and reasons of this, as well as unstable song lyrics due to multiple editions (even those created by Lithuanian literary classical authors) and abridgement of religious songs. The article discusses who should be considered the author of a religious song when, after a number of publications and editions, the initial lyrics are altered almost unrecognisably. The article also contains a short overview of archaic and dialectal peculiarities of the language that is typically used in religious songs.

  • Issue Year: 70/2012
  • Issue No: 42
  • Page Range: 111-125
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian