Points of View - "On the need of antiquity ethics" or small reflection ethos teaching Cover Image

Puncte de vedere - “Sul bisogno dell’antichità etica” ovvero piccole riflessioni sull’etos dell’insegnamento
Points of View - "On the need of antiquity ethics" or small reflection ethos teaching

Author(s): Tomasz Jurek, Hab M. Szostak, Magdalena Jankowska- Szostak, Sorin Alămoreanu
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai

Summary/Abstract: Despre nevoia de etică . Reflecţii asupra etosului didactic. Problema cu care se deschide discuţia este cea de a stabili dacă se mai poate azi de un etos al profesiei didactice şi care ar fi acesta. Este el un privilegiu al civilizaţiilor evluate? Şi dacă da, atunci cum măsurăm evoluţia? In fine, ce este etosul? O expliacţie poate fi formulată din înţelegerea progresului ca modul de transmitere a cvilizaţiei spirituale de la ogeneraţie la alta prin generaţii. Născut într-o cultură, omul participă la ea si absoarbe alte culturi prin intermediul limbii vorbite. Un european mediu cunoaşte minim yece mii de cuvinte în limba natală. Incepând cu Grecia antică, simbolul profesorului era unul dedicat educaţiei ca “vocaţie de viaţă”. Socrate, considerat “vinovatul de etos”din care naşte azi educaţia a formulat conceptul “ Stiu ca nu stiu ninic” în timp ce adversarii să sofişti erau priviţi ca şi “comercianţi de cunoştinţe”. Etosul profesorului se naşte din rădăcinile gândirii antice, fiind astăzi situat între ignoranţă şî nepăsare pe de o parte cu privire la ceea ce ar trebui să fie misiunea didactică, iar pe de altă parte respectul şi patosul social faţă de o misiune merituoasă. Se afirmă că rolul profesorilor de azi este acela de a-i învăţa pe elevi să îşi manifeste conştiinţă socială (prin neastâmpăr cognitiv) formulând întrebări conform prin cipiului că nu există intrebări greşite ci doar răspunsuri neadecvate.

  • Issue Year: 53/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 3-8
  • Page Count: 6
  • Language: Italian