Media axiology, social conflicts and media deficits Cover Image

Медийна аксиологичност, социални конфликти и медийни дефицити
Media axiology, social conflicts and media deficits

Author(s): Vesselina Valkanova
Subject(s): Social Sciences, Media studies, Communication studies
Published by: Софийски университет »Св. Климент Охридски«