Iryda Grek-Pabisowa, Polish dialect islands in Belarus at the turn of the 20th century: Dialects of late settlement in Polesie, and the Vitebsk and Mogilev regions. With a lexicographic listing of vocabulary Cover Image

Iryda Grek-Pabisowa, Polskie wyspy gwarowe z przełomu XIX i XX wieku na Białorusi. Gwary późnego osadnictwa na Polesiu, Witebszczyźnie i Mohylewszczyźnie. Z wykazem słownictwa przedstawionym leksykograficznie
Iryda Grek-Pabisowa, Polish dialect islands in Belarus at the turn of the 20th century: Dialects of late settlement in Polesie, and the Vitebsk and Mogilev regions. With a lexicographic listing of vocabulary

Author(s): Mirosław Jankowiak
Subject(s): Lexis, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages, Book-Review, Philology
Published by: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: dialectology; Polish language of late settlement in Belarus; North Borderland Polish; lexicography; lexicology;

Summary/Abstract: Review of: Mirosław Jankowiak - Iryda Grek-Pabisowa, Polskie wyspy gwarowe z przełomu XIX i XX wieku na Białorusi. Gwary późnego osadnictwa na Polesiu, Witebszczyźnie i Mohylewszczyźnie. Z wykazem słownictwa przedstawionym leksykograficznie, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 43
  • Page Range: 248-256
  • Page Count: 9
  • Language: Polish