Pinsk nobility Cover Image
  • Price 4.90 €

Pińska szlachta
Pinsk nobility

Author(s): Mirosław Jankowiak, Łukasz Grajewski
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz był drobnym szlachcicem, niezłym literatem i wielkim przyjacielem ludu białoruskiego. Pisał po białorusku, a jednym z efektów jego pracy był utwór teatralny Szlachta pińska z 1866 roku. Opisał w nim obraz mieszkańców Pińska i innych poleskich okolic, biedną szlachtę od chłopów nieróżniącą się wcale, ale mającą duże poczucie własnej wartości. Niespełna 150 lat po publikacji Dunina-Marcinkiewicza kreślimy jej nowy, współczesny rozdział.

  • Issue Year: LV/2012
  • Issue No: 639
  • Page Range: 96-101
  • Page Count: 6
  • Language: Polish