Reviews and Annotations Cover Image

Recenzie a anotácie
Reviews and Annotations

Author(s): Jozef Beňa, Martin Brabec, Lucia Hlavatá, Ondrej Hronec, Břetislav Horyna, Helena Melkusová
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Philosophy, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Keywords: German-Slovak relations; diplomacy; October 1917; EU, Habsburg Monarchy; identity; crisis; environmental thinking; Anglo-American political philosophy; liberalism; communitarianism; neo-Marxism

Summary/Abstract: Dornfeldt, M. – Seewald, E.: Dejiny nemecko-slovenskej diplomacie (1922– 1993) Dornfeldt, M. – Seewald, E.: The history of German-Slovak diplomacy (1922– 1993) Dinuš, P. a kol.: Október 1917 a súčasnosť Dinuš, P. a kol.: October 1917 and the present Krastev, I.: Čo príde po Európe? Zanikne Európska únia podobným spôsobom ako habsburská monarchia? Krastev, I.: After Europe? Fukuyama, F.: Identita Fukuyama, F.: Identity Sťahel, R.: Pojem krízy v environmentálnom myslení Sťahel, R.: The concept of crisis in environmental thinking Perný, L.: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus Perný, L.: Selected chapters from contemporary Anglo-American social philosophy: liberalism, communitarianism, neo-Marxism

  • Issue Year: XIII/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 59-88
  • Page Count: 30
  • Language: Slovak