Book Reviews Cover Image

Recenze
Book Reviews

Author(s): Martin Brabec, Zdeněk R. Nešpor, Marek Německý, Pavel Machonin, Dagmar Marková, Lukáš Novotný
Subject(s): Review
Published by: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Summary/Abstract: Johann P. Arnason: Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions Leiden, Boston, Brill 2003, 381 s. Jan Hendl: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace Praha, Portál 2005, 408 s. Jiří Musil, Ivo Bayer, Hynek Jeřábek, Petr Mareš, Libor Prudký, Markéta Sedláčková, Tomáš Sirovátka, Jiří Šafr: Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii Praha, FSV UK CESES 2004, 82 s. Martin Fafejta: Úvod do sociologie pohlaví a sexuality Věrovany, Jan Piszkiewicz 2004, 160 s. Marek Hrubec (ed.): Globální spravedlnost a demokracie Praha, Filosofia 2005, 355 s. Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti Praha, Dokořán 2005, 134 s. Paul Heelas, Linda Woodhead (ve spolupráci s B. Steelem, B. Szerszynskim a K. Tustingovou): The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality Malden, MA, Oxford, Blackwell Publishers 2005, 204 s.

  • Issue Year: 42/2006
  • Issue No: 04
  • Page Range: 809-830
  • Page Count: 22
  • Language: Czech