The External Border of the European Union – the Border of Sovereignty, Freedom and Security Cover Image

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej granicą suwerenności, wolności i bezpieczeństwa
The External Border of the European Union – the Border of Sovereignty, Freedom and Security

Author(s): Krzysztof Tomaszycki
Subject(s): Security and defense, Politics and society, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Collegium Civitas
Keywords: sovereignty; European Union borders; security; migration management; border protection; freedom;

Summary/Abstract: W obecnych realiach międzynarodowych suwerenność stanowi podstawę istnienia i wieloaspektowego funkcjonowania poszczególnych państw. Unia Europejska stanowi związek suwerennych państw, które ze sobą współpracują, w zakresie między innymi politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i prawnym, które wspólnie chronią swoje granice zewnętrzne. Ochrona granic zewnętrznych UE gwarantuje bezpieczeństwo i wolność mieszkającym w jej granicach obywatelom. Jednakże zagrożenia płynące z nielegalnej migracji mogą naruszyć ten stan, wręcz pozbawić poczucia bezpieczeństwa. Z drugiej strony migranci oczekują, że znajdą dla siebie w Unii Europejskiej „swoje miejsce do życia”. Pogodzenie tych rozbieżnych dążeń wymaga zapewnienia ochrony UE i jej granic. Organy, instytucje oraz agencje unijne zobowiązane są do zapewnienia poszanowania praw podstawowych oraz zagwarantowania bezpieczeństwa.

  • Issue Year: 2/2018
  • Issue No: 28
  • Page Range: 93-106
  • Page Count: 14
  • Language: Polish