THE CULTURAL BACKGROUND INCIDENTS IN THE MEDIA Cover Image

Zdarzenia o podłożu kulturowym w przekazie medialnym
THE CULTURAL BACKGROUND INCIDENTS IN THE MEDIA

Author(s): Agnieszka Łapińska, Zbigniew Kuźniar, Krzysztof Tomaszycki
Subject(s): Communication studies
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: media;multiculturalism;hate crimes

Summary/Abstract: Artykuł jest poświęcony roli mediów w zakresie przekazu i społecznego odbioru informacji o incydentach na tle kulturowym. Wskazano w nim na dwoistą funkcję mediów. Z jednej strony media mogą informować społeczeństwo o zaistniałych zdarzeniach na tle kulturowym, z drugiej zaś – poprzez formę i dobór informacji – kształtować postawy ludzkie względem odmienności kulturowej, które mogą przybierać skrajnie różne stanowiska. Ponadto, artykuł zawiera krotką charakterystykę działań podejmowanych w polskich mediach w ostatnich latach, mających na celu pogodzenie wskazanych funkcji.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: X
  • Page Range: 104-114
  • Page Count: 11
  • Language: Polish