A linguistic and cultural picture of time Cover Image

Językowo-kulturowy obraz czasu
A linguistic and cultural picture of time

Author(s): Dorota Filar
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies
Published by: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Keywords: linguistic; cultural; time

Summary/Abstract: Review: Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

  • Issue Year: 62/2019
  • Issue No: 6
  • Page Range: 58-60
  • Page Count: 3
  • Language: Polish