Review: Joanna Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Dudek: Handmade in Wiśniowa. On the Most Material of Immaterial Aspects of Cultural Heritage in Borderland Commune Wiśniowa Cover Image

Recenzja: Joanna Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Dudek: Handmade in Wiśniowa Wiśniowsko rócno robota O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa.
Review: Joanna Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Dudek: Handmade in Wiśniowa. On the Most Material of Immaterial Aspects of Cultural Heritage in Borderland Commune Wiśniowa

Author(s): Stanisław Węglarz
Subject(s): Cultural history, Local History / Microhistory, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Cultural Heritage in Borderland Commune Wiśniowa; Joanna Dziadowiec-Greganić; Agnieszka Dudek;

Summary/Abstract: Review of: Stanisław Węglarz - Joanna Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Dudek: Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa. [On the Most Material of Immaterial Aspects of Cultural Heritage in Borderland Commune Wiśniowa]. Wiśniowa– Wrocław, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze [Commune Centre for Culture and Sport in Wiśniowa – The Polish Ethnological Society], 2019 (Archiwum Etnograficzne. T. 63. [Ethnographic Archive. Vol. 63]), 400 pp.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 19
  • Page Range: 176-179
  • Page Count: 4
  • Language: Polish