Contemporary overseas migrations…: between old arrangements and new processes. Introduction Cover Image

Współczesne migracje zamorskie…: pomiędzy dawnymi ustaleniami a nowymi procesami. Wprowadzenie
Contemporary overseas migrations…: between old arrangements and new processes. Introduction

Author(s): Anna Fiń, Agnieszka Małek
Subject(s): Political history, Social history, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Keywords: Migration studies; overseas migrations; German immigration in the United States; Polish mgrations;

Summary/Abstract: Tom ten podejmuje temat współczesnych procesów migracji zamorskich, określanych w literaturze przedmiotu również takimi terminami jak: migracje zaoceaniczne, międzykontynentalne oraz, w węższym znaczeniu, transatlantyckie czy transpacyficzne. Dwie cezury czasowe, związane z istotnymi zmianami politycznymi, społeczno-kulturowymi i gospodarczymi w Europie, wyznaczają nasze rozumienie współczesnych migracji zamorskich. Po pierwsze rok 1989, który zapoczątkował przemiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej i dał początek tzw. czwartej fali migracji zamorskich.

  • Issue Year: X/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-15
  • Page Count: 11
  • Language: Polish