Why and how does Political Populism Instrumentalizes the Language Cover Image

Politik Popülizm Dili Neden ve Nasıl Araçsallaştırır?
Why and how does Political Populism Instrumentalizes the Language

Author(s): Onur Bilge Kula
Subject(s): Pragmatics, Sociolinguistics, Politics and communication, Politics and society, Theory of Communication, Philology
Published by: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Keywords: Political populism; language; instrumentalization of language; politics and language; language as propaganda tool;

Summary/Abstract: Dilsel kurgulama ve tasarım, düşünmeyi biçimlendirir. Her türlü düşünce anlatımı, özünde dilin düzenlenmesiyle, bir başka deyişle, kurgulanmasıyla olanaklıdır. Bütün dünyada özellikle seçim dönemlerinde dil, politik amaçlar için, giderek artan ölçüde propaganda aracına dönüştürülmektedir. Dil ile her şey yapılabilir; çünkü dil, öz-yapısı gereği, kurgulamaya, sözcüklerin anlamlarını ters yüz etmeye elverişlidir. Bu bakımdan, dil, bireysel bilinci bulandırmak ve tek-tipleştirmek için de kullanılabilir.

  • Issue Year: 25/2019
  • Issue No: 100
  • Page Range: 809-813
  • Page Count: 5
  • Language: Turkish