Husserl's  Universal Science Cover Image

Хусерлова универзална наука
Husserl's Universal Science

Author(s): Brankica B. Popović
Subject(s): Philosophy
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Приштини
Keywords: phenomenology: intention; method, intuition; science

Summary/Abstract: U integralnom odnosu pojmovnog i intuitivnog saznanja leži mogućnost uspostavljanja boljeg uporišta, kao jedinstva sveta i čoveka. Istinske borbe našeg vremena, prema Edmundu Huserlu, jesu borbe između jednog slomljenog čoveštva i sadašnjeg, koje mora da se bori za jedno novo uporište. To uporište je u fenomenološkoj saznajnoj metodi, čiju srž čine intuicija, redukcija i intencionalnost, jedno novo oblikovanje ljudskog sveta u humaniji i bolji. Temeljnost je u saznajnom doživljaju koji u sebi sadrži jedan intencionalni momenat, koji se uvek odnosi na neku predmetnost, a da to nije niti objektivnost niti puka subjektivnost, već ono u čemu se jedno i drugo susreću. Na taj način u intenciji leži temelj za razumevanje sveta, a ona pak sama predstavlja neposredan zahvat jedinstva subjekta i objekta saznanja ili nešto intuitivno. U celokupnoj prirodnoj nauci tehniziranje i formalizacija zahvata metode njoj svojstvene, čime podleže višestrukom preobražaju i prekrivanju smisla. Tako se celokupna uigranost između eksperimentalne i matematičke fizike i misaoni rad koji se tu neprekidno obavlja, odvija u jednom preobraženom horizontu smisla. Svest o razlici između nauke i tehnike je svakako još prisutna, ali je prerano blokirana refleksija stvarnog smisla, koji za prirodu treba da bude zadobijen preko jedne univerzalne metode.

  • Issue Year: 50/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 45-57
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian