DISCOURSE STRATEGIES IN REPORTING ON
THE ELECTION OF MEMBERS OF NATIONAL COUNCILS OF NATIONAL MINORITIES IN SERBIA – ELECTION CYCLES 2014 AND 2018 Cover Image

ДИСКУРСНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ МАЊИНА У СРБИЈИ: ИЗБОРНИ ЦИКЛУСИ 2014. И 2018.
DISCOURSE STRATEGIES IN REPORTING ON THE ELECTION OF MEMBERS OF NATIONAL COUNCILS OF NATIONAL MINORITIES IN SERBIA – ELECTION CYCLES 2014 AND 2018

Author(s): Dubravka Valić Nedeljković, Stefan Janjić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: избори; национални савети; националне мањине; медијски дискурс; дискурсне стратегије

Summary/Abstract: Предмет овог истраживања је квалитет извештавања о изборима за националне савете националних мањина, како у медијима на мањинским језицима, тако и у медијима на српском језику. Новосадска новинарска школа је у оквиру опсежних мониторинга пратила медијско извештавање о овој теми у претходна два изборна циклуса (2014. и 2018), што отвара простор да се на једном месту сагледају и деконструишу уочени трендови, приступи и дискурсне стратегије. Истраживање је спроведено на основу критичке анализе текстова и прилога објављених уочи избора 2014. и 2018. године, као и на основу дубинских интервјуа са шесторо медијских професионалаца из мањинских заједница. Резултати истраживања показују да се извештавање о изборима за националне савете одликује пасивношћу, неинформативношћу, бирократизацијом и поједностављивањем, а како би се предуслови за извештавање о овој теми побољшали до наредних избора, 2022. године, потребно је подићи ниво проактивности, едуковати новинаре и обезбедити механизме којима би били спречени политички утицаји и утицаји националних савета на извештавање медија о предизборној кампањи.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 227-247
  • Page Count: 21
  • Language: Serbian