A fictive poceedings in the International Court of Justice in Haague Cover Image

Jessup 2000: Fiktivní soudní spor před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu
A fictive poceedings in the International Court of Justice in Haague

Author(s): Klára Drličková
Subject(s): Scientific Life
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství

Summary/Abstract: Ve dnech 1. - 7. 4. 2001 proběhlo ve Washingto­nu mezinárodní kolo soutěže z oblasti mezinárodního práva Philip C. Jessup Law Moot Court Competiti­on, která se koná každoročně od roku 1959, v sou­časné době patří mezi největší a nejprestižnější sou­těže tohoto typu na světě a stále se rozrůstá. Tento rok se mezinárodního kola zúčastnilo 69 týmů z více než 50 zemí. Letos se mezi nimi poprvé objevil i tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to ve složení Lucie Baudysová, Petra Kutálková, Rena­ta Vinklerová, Lukáš Bortel a Gabriel Brenka (všichni 4. ročník).

  • Issue Year: 9/2001
  • Issue No: 4
  • Page Range: 438-439
  • Page Count: 2
  • Language: Czech