Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc. (August 19, 1925, Vyšná Pokoradz - August 11, 2019, Banská Bystrica) Cover Image

Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc. (19. august 1925, Vyšná Pokoradz – 11. august 2019, Banská Bystrica)
Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc. (August 19, 1925, Vyšná Pokoradz - August 11, 2019, Banská Bystrica)

Author(s): Rastislav Kožiak
Subject(s): History, Higher Education , History of Education, Post-War period (1950 - 1989), Obituary
Published by: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
Keywords: Professor Július Alberty; Slovak academic historiography; Slovak historian; university teacher;

Summary/Abstract: Profesor Július Alberty patril ku generácii slovenských historikov, ktorú možno do určitej miery nazvať zakladajúcou. Aj keď mali svojich predchodcov, generáciu, ktorá stála pri zrode slovenskej akademickej historiografie a ktorej najvýraznejšou osobnosťou bol vysokoškolský učiteľ, profesor Daniel Rapant, predsa len to bola až Albertyho generácia, ktorá v povojnovom období začala v pravom zmysle slova budovať, oživovať či prehlbovať profesionálne historické inštitúcie nielen v centre, ale aj v regiónoch Slovenska. Albertyho začiatky, ale vôbec celý profesionálny život, sú toho najlepším príkladom. Poukazuje na to aj miesto jeho pôsobenia, ktorým sa, dalo by povedať „naveky“, stalo stredné Slovensko.

  • Issue Year: 1/2020
  • Issue No: 23
  • Page Range: 186-189
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak