Sexuality and the course of sensory processes in young adults with ASD – mutual relations and practical implications Cover Image

Seksualność a przebieg procesów integracji sensorycznej u młodych osób z ASD – wzajemne relacje i implikacje praktyczne
Sexuality and the course of sensory processes in young adults with ASD – mutual relations and practical implications

Author(s): Klaudia Czapla, Karolina Krzysztofik
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Issue Year: XII/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 200-217
  • Page Count: 18
  • Language: Polish