Reviews Cover Image
  • Price 4.00 €

Szemle
Reviews

Author(s): Cecília Sarolta Molnár, Orsolya Lelkes, János Kelemen, Endre Fülöp, Róbert Milbacher, Orsolya Sebők, Márk Bérdi, Péter Szegedi, Ilona Szverle, Kornélia Istókné Vámos, Mariann Simon
Subject(s): Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Szegedi Péter Alfred North Whitehead: A természet fogalma The Concept of Nature by Alfred North Whitehead Fülöp Endre Boros János: A demokrácia antropológiája - Tanulmányok The Anthropology of Democracy- Essays by János Boros Kelemen János Pléh Csaba: A lélek és a lélektan örömei The Soul and the Pleasures of Psychology by Csaba Pléh Bérdi Márk Pléh Csaba: History and Theories of the Mind Simon Mariann Preisich Gábor: Építészeti, városépítészeti pályafutásom története (szerk. Fehérvári Zoltán és Prakfalvi Endre) The History of My Career in Architecture and Urbanism by Gábor Preisich edited by Zoltán Fehérvári and Endre Prakfalvi Lelkes Orsolya Semjén András – Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai The Hidden Economy. Illegal employment and concealed incomes. How economic actors respond to governmental action edited by András Semjén and István János Tóth Milbacher Róbert Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz Sándor Petőfi: Life and Poetry. A Critical Biography by Ferenc Kerényi Sebők Orsolya Margócsy István: „...Égi és földi virágzás tükre...” Tanulmányok magyar irodalmi kultuszokról ’The Mirror of Heavenly and Earthly Blossoms’ . Studies on Hungarian literary cults by István Margócsy Molnár Cecília Sarolta Bakró-Nagy Marianne – Kontra Miklós (szerk.): A nyelvészetről – egyes szám első személyben II. On Linguistics in First Person Singular II , edited by Marianne Bakró-Nagy and Miklós Kontra Szverle Ilona Nánay István: Profán szentély. Színpad a kápolnában A Profane Temple. The stage in the chapel by István Nánay Istókné Vámos Kornélia Kékesi Kun Árpád (szerk.): Színházi kalauz Theatre Guide edited by Árpád Kékesi Kun

  • Issue Year: 22/2010
  • Issue No: 01
  • Page Range: 42-71
  • Page Count: 30
  • Language: Hungarian