Political culture and dissolution of Yugoslavia Cover Image
  • Price 4.50 €

Politička kultura i raspad Jugoslavije
Political culture and dissolution of Yugoslavia

Author(s): Damirka Mihaljević
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Jugoslavija; federacija legitimiranja poretka; politička kultura; autoritarno-podanički tip

Summary/Abstract: Socijalističke federacije nisu počivale na principu dobrovoljnosti što je bio dovoljan razlog da urušavanje socijalističkog poretka dovede do kraja i takvih federacija. Jugoslavenska federacija dijelila je s drugim socijalističkim državama nemogućnost legitimiranja poretka. Gušenje individualnih i kolektivnih prava nisu davali šansu legitimiranju poretka, a uspješna i trajna vladavina ne može se ostvariti represijom. Domino efekt urušavanja socijalističkih režima devedesetih godina prošlog stoljeća sigurno ne zaobišao ni jugoslavensku državnu zajednicu. Međutim, na način razdruživanja dominantno je utjecao autoritarno-podanički oblik političke kulture.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 41
  • Page Range: 275-281
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian