Letters Cover Image
  • Price 3.00 €

Poczta
Letters

Author(s): Andrzej Chojnowski, Leonard Jaworski, Jan Stecki, Jan Skłodowski, Jan Jagielski, Stefan Szczepaniak, Witold Kieżun, Jerzy Rossowski
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Jerzy Rossowski — redaktor naczelny rocznika „My, Sybiracy” — przedstawia stanowisko jego redakcji co do wynikającej z badań statystyki Polaków represjonowanych w ZSRR w okresie II wojny. Dyskusję na ten temat zamieściliśmy w „Karcie” 53. Stefan Szczepaniak przesłał sprostowanie do artykułu Elementy akcji Adama Lutogniewskiego z „Karty” 53. Jako uczestnik opisanej tam tajnej organizacji, przedstawia informacje o tej jej części, która nie brała udziału w ucieczce na Zachód. Krzysztof Jagielski — działacz opozycji demokratycznej z Wybrzeża — w szczególny sposób uzupełnia tekst Ewy Kondratowicz Solidarność Walcząca z „Karty” 53. Prof. dr hab. Jan Stecki komentuje tekst prof. Andrzeja Chojnowskiego Kaprys historii o polityczno-społecznym tle zamachu majowego w 1926 roku. Poniżej — odpowiedź autora. Leonard Jaworski przesłał wspomnienie o Stefanie Zamułko — historię charakteryzującą stosunki narodowościowe na Kresach Wschodnich II RP. Bogdan Galiński przekazał nam wspomnienie prof. Witolda Kieżuna — teoretyka zarządzania — o prof. Tadeuszu Trajdosie — przyjacielu zmarłym w 2002 roku. Dr Jan Skłodowski, znawca Kresów, przedstawia rezultaty badań historii szczątków polskich legionistów, złożonych w kościele w Czerniowcach na Ukrainie.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 54
  • Page Range: 143-15
  • Page Count: 9
  • Language: Polish