History Meeting House Cover Image
  • Price 2.50 €

Dom Spotkań z Historią
History Meeting House

Author(s): Tomasz Kuba Kozłowski, Piotr Jakubowski
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: „Kartę” na spotkanie z historią zaprowadziła ponad dwadzieścia lat temu potrzeba poznawania postaw człowieka wobec dyktatury. Okazało się, jak wielką siłę sprawczą niesie głos świadka, ile można się z niego dowiedzieć o samym sobie i otaczającym świecie, jeśli tylko wsłuchać się w tamtą, jednostkową perspektywę. Doświadczenie trudnej przeszłości pomaga w odnajdywaniu tożsamości, rozumieniu odmienności, ułatwia radzenie sobie ze współczesnością...

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 54
  • Page Range: 136-139
  • Page Count: 4
  • Language: Polish