Borysław Oil Area. Album Cover Image
  • Price 5.90 €

Zagłębie borysławskie (album)
Borysław Oil Area. Album

Author(s): Tomasz Kuba Kozłowski
Subject(s): Photography
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Nazywano je „galicyjską Pensylwanią”, ale i „galicyjskim piekłem”. Elektryzujące słowo nafta, kuszące wizją zarobku i nagłej fortuny, przez kilkadziesiąt lat przyciągało tu biedotę i robotników, geologów i wiertaczy, przedsiębiorców, inwestorów i spekulantów. Jego centrum stanowił Borysław, wchłaniający okoliczne przysiółki i wsie: Mraźnicę, Ratoczyn, Tustanowice, Wolankę, Hubicze... Początkowo eksploatowano tu olej skalny, a od 1860 roku wosk ziemny — w Borysławiu uruchomiono pierwszą jego kopalnię na świecie. Gwałtowny rozwój Borysław zawdzięczał jednak bogatym pokładom ropy naftowej. Do 1874 roku wykopano około 12 tysięcy szybików, działało tu wówczas przeszło 800 przedsiębiorstw zatrudniających w sumie około 10 tysięcy robotników, głównie Żydów. W 1898 roku stanowili oni około 60 procent robotników zagłębia, ustępując w XX wieku miejsca Polakom i Ukraińcom.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 55
  • Page Range: 64-78
  • Page Count: 15
  • Language: Polish