The 2008 Russia-Georgia War—the Policy of the Russian Federation and its Consequences Cover Image

Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. - polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje
The 2008 Russia-Georgia War—the Policy of the Russian Federation and its Consequences

Author(s): Adam Eberhardt
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Określenie statusu prawnomiędzynarodowego Osetii Południowej oraz Abchazji, dwóch republik, które na początku lat 90. oddzieliły się od Gruzji, jest przedmiotem kontrowersji na trzech płaszczyznach. Jest to, po pierwsze, konflikt między Gruzinami a tytularnymi narodami obu prowincji, wynikający z kolizji prawa do integralności terytorialnej państwa z prawem do samostanowienia narodów. Po drugie, jest to główna przyczyna głębokiego sporu Gruzji z Rosją, która przez lata, pomimo formalnego statusu rozjemcy, była w rzeczywistości patronem zbuntowanych republik. I wreszcie, po trzecie, owe nierozwiązane konflikty na południowych zboczach Kaukazu stanowią przedmiot sporu Rosji z państwami zachodnimi, głównie Stanami Zjednoczonymi, podważającymi forsowaną przez Kreml koncepcję nadrzędności interesów rosyjskich na obszarze postsowieckim. Konflikty wokół Osetii Południowej i Abchazji, wbrew poglądom rozpowszechnionym w literaturze przedmiotu, nigdy nie były „zamrożone” – zmieniały się ich uwarunkowania polityczne, gospodarcze i społeczne, co niekorzystnie wpływało na perspektywy ich kompromisowego uregulowania.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 3
  • Page Range: 7-18
  • Page Count: 12
  • Language: Polish