The State and Perspectives of the Community of Democracies Cover Image

Stan i perspektywy Wspólnoty Demokracji
The State and Perspectives of the Community of Democracies

Author(s): Agnieszka Bieńczyk-Missala
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Wspólnota Demokracji jest koalicją państw demokratycznych powstałą w wyniku konferencji, która odbyła się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych w Warszawie w 2000 r. Jej celem jest promowanie i umacnianie standardów demokratycznych na świecie. Działalność Wspólnoty nie przyniosła dotąd spektakularnych efektów, a rozwój współpracy następuje z dużymi trudnościami, wynikającymi z odmienności w postrzeganiu demokracji, zróżnicowania państw zasiadających w Grupie Zwołującej, braku skutecznych instrumentów działania oraz obaw związanych z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 3
  • Page Range: 35-56
  • Page Count: 22
  • Language: Polish