EMOTIONAL ATTACHMENT IN PARTNER RELATIONSHIPS AS A PREDICTOR OF DEPRESSION Cover Image

АФЕКТИВНА ПРИВРЖЕНОСТ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА КАО ПРЕДИКТОР ДЕПРЕСИВНОСТИ
EMOTIONAL ATTACHMENT IN PARTNER RELATIONSHIPS AS A PREDICTOR OF DEPRESSION

Author(s): Ružena Šimonji Černak, Živka Cvejić Mićanović
Subject(s): Psychology, Developmental Psychology
Published by: Матица српска
Keywords: афективна приврженост; партнерски односи; депресивност; таксономска анализа

Summary/Abstract: Рад припада области клиничке психологије и бави се истраживањем карактеристика афективне привржености код депресивних особа. Провераване су следеће претпоставке: постојање три категорије раних афективних веза; постојање значајног ефекта раних афективних веза на стилове партнерских афективних веза и значајног ефекта депресивности на стилове партнерских афективних веза и интерактивни ефекат раних афективних веза и депресивности на стилове партнерских веза. Истраживање је спроведено на 129 испитаника: 64 депресивних и 65 душевно здравих, без симптома депресивности. За утврђивање депресије, након дијагностичког интервјуа, примењена је Бекова скала депресивности и ММПИ-201. За процену ране афективне везаности примењен је Упитник за процену афективног везивања адолесцената и одраслих, док је за процену партнерског афективног везивања примењен Упитник за процену блиских релација. Применом таксономске анализе потврђена је претпоставка о постојању три стила раних афективних веза. Генерални линеарни модел је потврдио претпоставку о постојању статистички значајног ефекта стилова ране афективне везаности на стилове партнерске афективне везаности. Није се потврдила претпоставка да постоји значајан ефекат депресије на стилове афективне везаности у партнерским односима, нити да постоји интерактивни утицај депресије и раних афективних веза на блиске афективне везе.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 173
  • Page Range: 51-64
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian