THE CONCEPT OF MIND-MINDEDNESS: THE MAIN PRINCIPLES AND PERSPECTIVES Cover Image

КОНЦЕПТ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА УМ ДЈЕТЕТА: ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
THE CONCEPT OF MIND-MINDEDNESS: THE MAIN PRINCIPLES AND PERSPECTIVES

Author(s): Dejan Kantar, Jelica Petrović
Subject(s): Developmental Psychology
Published by: Матица српска
Keywords: интеракција родитељ – дијете; оријентација на ум; афективна везаност; сензитивност

Summary/Abstract: Концепт оријентације на ум представља важан допринос разумијевању интеракције мајке и дјетета у свјетлу афективне везаности. Уобличен је у настојању да се објасни утицај сензитивног родитељства на формирање сигурне афективне везаности. Иако се истраживања у вези с овим концептом спроводе посљедњих двадесетак година, домаћи аутори који су се бавили социјално-емоционалним развојем само су га узгред помињали, и то као један од фактора који утичу на развој сигурне везаности, односно као механизам којим се може објаснити трансгенерацијски пренос образаца афективне везаности. Стога ће се, с обзиром на његов значај и актуелност, у овом раду детаљније представити концепт оријентације на ум. Пажња ће, прије свега, бити посвећена поријеклу и развоју саме идеје, а затим ће бити описани начини процјене те представљени резултати истраживања важних за освјетљавање теоријске позадине овог феномена. Осим тога, биће предочена и веза оријентације на ум с другим концептима насталим у покушају да се додатно расвијетли квалитет интеракције родитеља и дјетета.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 172
  • Page Range: 537-550
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian