A Short Presentation of the Romanian Volunteers from the Austro-Hungarian Army Cover Image

Scurtă prezentare a voluntarilor români din armata austro-ungară
A Short Presentation of the Romanian Volunteers from the Austro-Hungarian Army

Author(s): Marius Pop
Subject(s): Local History / Microhistory, Military history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Accent Publisher
Keywords: The Great War; the Romanian army; prisoners; Darniţa; The Corps of Romanian Volunteers;

Summary/Abstract: Armata austro-ungară pierde in timpul Primului Război Mondial foarte mulți soldați români, deoarece aceștia dezertează sau se lasă foarte ușor prinși de inamic, fără a opune rezistență. Transilvăneni și bucovineni ajung prizonieri ai rușilor fiind capturați pe frontul din Galiția, iar mai apoi se înrolează ca voluntari în Armata română. Primul Corp al Voluntarilor Români din Rusia a fost, în perioada de început, planul unor intelectuali transilvăneni și bucovineni, ce doreau implicarea în lupta de eliberare națională, dar și unirea tuturor românilor într-un singur stat. Și Guvernul român era interesat de sporirea trupelor românești pentru frontul tot mai extins. Un grup de ofițeri români a înființat, la 9 decembrie 1916, un Comitet Executiv cu scopul de a întreprinde demersurile necesare pentru ca voluntarii să fie mobilizați. Sediul acestui Comitet a fost stabilit la Darnița – cartier al Kievului –, unde își avea locul un mare lagăr de prizonieri ai Puterilor Centrale, printre care și câteva mii de români. Pe data de 18 martie 1917, voluntarii au semnat un angajament prin care se puneau în slujba României. Pregătirea voluntarilor ardeleni s-a făcut destul de repede, fiind instruiți cu armamentul românesc, cu normele și regulamentele Armatei române. Din totalul voluntarilor ardeleni și bucovineni prezenți pe frontul românesc din Moldova în vara anului 1917, au căzut în luptă 31 de soldați, 453 fiind răniți, 129 fiind distinși cu ordine și medalii. În toamna anului 1917, ca urmare a unei decizii a Marelui Cartier General, a luat ființă la Iași, Serviciul Central al Voluntarilor Ardeleni Bucovineni, care a preluat atribuțiile „Biroului A.B.”, subordonat direct Ministerului de Război. Pe data de 3 decembrie, voluntarii sunt transportați cu trenurile în Transilvania. Cei mai mulți erau grupați în Corpul Voluntarilor, dar mai existau și alți voluntari încadrați în alte unități ale Armatei române. Ei devin subordonați Consiliului Dirigent, iar lor li se vor alătura voluntarii români din Italia, precum și Voluntarii Gărzii Naționale Române din Transilvania.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 31
  • Page Range: 53-61
  • Page Count: 9
  • Language: Romanian