The Military Education – A Decisive Factor in the Process of Forming the Military Character at the Beginning of the Modern Romanian Army Cover Image

Educaţia militară – factor decisiv în formarea caracterelor ostăşeşti la începuturile armatei române moderne
The Military Education – A Decisive Factor in the Process of Forming the Military Character at the Beginning of the Modern Romanian Army

Author(s): Marius Pop
Subject(s): Local History / Microhistory, Military history, Recent History (1900 till today), 19th Century
Published by: Accent Publisher
Keywords: military education; soldiers; war; educational process; Romanian army;

Summary/Abstract: Acest studiu este destinat educaţiei militare şi rolului pe care l-a avut aceasta la începuturile armatei româneşti moderne în formarea caracterelor ostăşeşti de orice natură. După cum s-a putut observa în rândurile de mai sus, educaţia militară se împarte în mai multe subcategorii, în funcţie de necesităţile celui care educă, dar mai ales a celui care urmează să fie educat. Algoritmul educaţional devine unul tot mai diversificat o dată cu trecerea anilor pentru tânăra armată românească. Necesitatea de a fi pregătit, experienţele frontului, miza serviciului activ au declanşat mecanismul educaţional de care aveau nevoie atât cei care urmau să instruiască, cât şi cei care urmau a fi instruiţi. După prezentarea diferitelor tipuri educaţionale, a urmat o scurtă prezentare a celor care se ocupă de procesul educativ – ei trebuind să fie modele demne de urmat în orice fel de situaţii – mijloacele de care dispun şi pe care le întrebuinţează în procesul instructiv-educativ, iar apoi fiind vizaţi cei asupra cărora se răsfrânge actul educaţional, cu aptitudinile şi calităţile lor, necesare pentru a fi buni ostaşi.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 19
  • Page Range: 225-240
  • Page Count: 16
  • Language: Romanian