[Recenzja]: Prawne kształtowanie się instytucji rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich do roku 1986, Ewelina Tarkowska, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, ss. 181. Cover Image

[Recenzja]: Prawne kształtowanie się instytucji rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich do roku 1986, Ewelina Tarkowska, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, ss. 181.
[Recenzja]: Prawne kształtowanie się instytucji rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich do roku 1986, Ewelina Tarkowska, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, ss. 181.

Author(s): Piotr Szkutnik
Subject(s): Language and Literature Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Essay|Book Review |Scientific Life, Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: metrics; civil state
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 112
  • Page Range: 519-528
  • Page Count: 10
  • Language: Polish