[Recenzja]: Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019, ss. 75, il. Cover Image

[Recenzja]: Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019, ss. 75, il.
[Recenzja]: Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019, ss. 75, il.

Author(s): Piotr Kardyś
Subject(s): Language and Literature Studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Library and Information Science, Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: Kielce; mauscripts; seminary library; collegiate of Kielce; chapter of Kielce
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 112
  • Page Range: 509-511
  • Page Count: 3
  • Language: Polish