"Gold fish" or is it possible to compensate for res nullius? Cover Image

"Zlaté rybičky" aneb jde platit náhradu škody za res nullius?
"Gold fish" or is it possible to compensate for res nullius?

Author(s): Jaroslav Knotek
Subject(s): Constitutional Law, Civil Law
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: res nullius; Act No. 115/2000 Coll.; amendment;compensation for damage; protected animals;

Summary/Abstract: S účinností od 14. dubna tohoto roku došlo k významově poměrně zásadní novelizaci zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobe­ných vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve zně­ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o náhradách). V čem lze význam této novely provedené v rám­ci zákona č. 130/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvise­jících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen novela) spatřovat? Nota bene, jde-li o novelu spočívající v do­plnění všeho všudy sedmi slov do stávajícího zákona o náhradách? Je to právě v samé podstatě provedené novely, která výrazně vybočuje z dosavadních manti­nelů zákona o náhradách a možná nejen jich.

  • Issue Year: 14/2006
  • Issue No: 3
  • Page Range: 293-296
  • Page Count: 4
  • Language: Czech