Successful Models of Romanian Political Leaders from the Memoir Genre Perspective. A Century of Political Activity; the Second Half of the Nineteenth Century and the First Part of the Twentieth Century Cover Image

Tipologii ale politicianului de succes din perspectivă memorialistică – câteva modele ale unui secol de activitate politică (1850-1950)
Successful Models of Romanian Political Leaders from the Memoir Genre Perspective. A Century of Political Activity; the Second Half of the Nineteenth Century and the First Part of the Twentieth Century

Author(s): Cristian Manolachi
Subject(s): Local History / Microhistory, Political history, Recent History (1900 till today), 19th Century
Published by: Accent Publisher
Keywords: history of elites; collective mentalities; typologies; memoirs; politicians; society;

Summary/Abstract: Articolul este o scurtă incursiune în noua istorie a elitelor. Studiul dedicat mentalităţii clasei politice româneşti încearcă să creioneze câteva modele ale politicianului de succes în veacul cuprins între a doua jumătate a secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX. Am abordat sursele de natură memorialistică ţinând cont de două aspecte: iniţial am investigat modul în care politicienii se imaginau pe ei înşişi (C. Argetoianu) şi, mai apoi, am analizat modul în care clasa politică era percepută de către elite. Scopul studiului a fost identificarea anumitor caracteristici observabile ale elitei clasei politice româneşti şi conturarea diferitelor aspecte ale politicienilor. În acest sens, am întocmit genealogii, am urmărit formarea intelectuală a acestora, am întocmit biografii generale, cu scopul de a încerca conturarea unui model de succes, de a identifica calităţile necesare ale politicianului de succes. Am prezentat câte un reprezentant pentru câteva din tipologiile politicienilor din epocă: tipologia politicianului complet, a oratorului, a pasionatului, a controversatului. Cercetarea mai amplă a operelor memorialistice ale elitei poate genera rezultate spectaculoase în domeniul mentalităţilor colective, datorită multitudinii de informaţii complexe neexploatate, pe care aceste izvoare narative le-ar putea oferi istoriei. Acest fapt ar conduce la realizarea unei imagini complete şi totale a societăţii româneşti, cu observarea facilă a schimbărilor survenite ca urmare a deciziilor politice, fenomenelor sociale etc.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 18
  • Page Range: 279-293
  • Page Count: 15
  • Language: Romanian