Adam Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim. Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018. Cover Image

Adam Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim. Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018.
Adam Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim. Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018.

Author(s): Jacek Chrobaczyński
Subject(s): History, Jewish studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 9
  • Page Range: 139-145
  • Page Count: 7
  • Language: Polish