Apologetics of Christianity in the Writings of G. K. Chesterton Cover Image

Apologetyka chrześcijaństwa w pismach G.K. Chestertona
Apologetics of Christianity in the Writings of G. K. Chesterton

Author(s): Krzysztof Flis
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Chesterton; apologia; wiarygodność chrześcijaństwa; argument kumulatywny; hipoteza wyjaśniająca

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia bogatego dorobku Chestertona na polu apologetyki i przedstawienia, jak wykazuje on wiarygodność chrześcijaństwa katolickiego. Przy pisaniu artykułu odwołano się do dorobku o. Józefa M. Bocheńskiego w dziedzinie uzasadniania dogmatu religii poprzez teorię autorytetu i hipotezy religijnej. Część pierwsza artykułu ukazuje Jezusa, a druga Kościół jako autorytety epistemiczne. Posługując się argumentami zaczerpniętymi od Chestertona, zbudowano argumenty kumulatywne, które wspierają tezę, że założyciel chrześcijaństwa i Kościół są wiarygodnymi autorytetami w zakresie teologii i moralności. W trzeciej części artykułu posłużono się teorią hipotezy religijnej Bocheńskiego. Hipotezą wyjaśniającą jest tutaj chrześcijańska nauka o grzechu pierworodnym, która jak uważa Chesterton, jest najlepszym wyjaśnieniem problemu zła w świecie. W części czwartej wskazano cechy doktryny katolickiej, świadczące o jej racjonalności.

  • Issue Year: 26/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 287-301
  • Page Count: 15
  • Language: Polish