The Catholic Church in Nowa Huta During the Gierek Period. The Development of the Parish Network and Religious Buildings Cover Image

Kościół katolicki w Nowej Hucie w okresie gierkowskim. Rozwój sieci parafialnej i budownictwa sakralnego
The Catholic Church in Nowa Huta During the Gierek Period. The Development of the Parish Network and Religious Buildings

Author(s): Jakub Krzysztonek
Subject(s): History, Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Kościół katolicki; Nowa Huta; okres gierkowski; sieć parafialna; budownictwo sakralne

Summary/Abstract: Artykuł naukowy składa się zasadniczo z dwóch autonomicznych części oraz krótkiego wstępu i zakończenia. Pierwsza część rozpoczyna się od wyjaśnienia rzeczywistych realcji panujących na linii Kościół katolicki – państwo polskie w latach 70. XX wieku. Dalsza część tego rozdziału została poświęcona na szczegółowe omówienie istniejących w rzeczonym okresie na obszarze nowohuckiego dekanatu parafii wraz ze stanem faktycznym kadry duchownych oraz znajdujących się tam wówczas zakonów męskich i żeńskich. Część druga pracy zawiera natomiast drobiazgowy opis rozbudowy, remontów i budowy obiektów sakralnych na terenie poszczególnych parafii w Nowej Hucie w kontekście prowadzonej przez władze komunistyczne urzędowej ateizacji przestrzeni publicznej. Opis zmagań duchowieństwa i wiernych z lokalnymi władzami administracyjnymi o możliwość budowy nowych kościołów, a także punktów katechetycznych, ukazano na wybranych przykładach z terenu parafii Bieńczyce, Pleszów, Mistrzejowice, Mogiła oraz Czyżyny.

  • Issue Year: 26/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 169-194
  • Page Count: 26
  • Language: Polish